Termeni si conditii

Proprietarul site-ului este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, si declara utilizatorilor ca le vor fi respectate drepturile specificate de legislatia in vigoare (Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările şi modificările lor ulterioare).

Proprietarul site-ului si unitatea de primire turistica nu transmit informatii despre oaspeti catre persoane fizice sau institutii altele decat cele abilitate de legile in vigoare.

Proprietarul site-ului si unitatea de primire turistica pot transmite catre autoritatile abilitate de lege informatii despre rezervarile efectuate si despre turistii cazati, in conformitate cu HG nr.237 din 8 februarie 2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice. Este posibila colectarea de date cu caracter personal ale consumatorilor ce solicita rezervari si informatii, precum si ale turistilor cazati, informaţii personale ce pot include numele, date de contact, informaţii referitoare la rezervare, cazare si sejur, naţionalitate, seria si numărul actului de identitate si a paşaportului (si copii ale acestora), data şi locul nasterii, domiciliul, scopul calatoriei, informaţii privind platile, detalii de facturare, informatii despre vehiculele aduse pe proprietatea unitatii turistice.